Môn Văn Lớp: 6 các bạn giúp mịn vs Hãy chỉ ra biện phát tu từ trong hai câu thơ “Đưa con đến lớp mỗi ngày” “như co mẹ cũng thưa thầy chào cô

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: các bạn giúp mịn vs
Hãy chỉ ra biện phát tu từ trong hai câu thơ
“Đưa con đến lớp mỗi ngày”
“như co mẹ cũng thưa thầy chào cô No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melanie 3 tuần 2022-01-04T12:24:31+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Biện pháp tu từ trong hai câu thơ “Đưa con đến lớp mỗi ngày, Như có mẹ cũng thưa thầy chào cô” là so sánh. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )