Môn Văn Lớp: 6 Cà Mau đất xốp . Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt . Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà ch

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Cà Mau đất xốp . Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt . Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những những cơn thịnh nộ của trời .Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất . Nhiều nhất là đước . Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi .
a, đoạn văn trên nói về điều gì? b,dấu phẩy trong câu ” Mùa nắng, đất nẻ chân chim,nền nhà cũng rạn nứt” có tác dụng gì ? c,tìm từ nhiều nghĩa trong câu ”Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng ,thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi”.Đặt câu với nghĩa gốc của từ đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eden 4 tuần 2022-03-26T03:12:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Cà Mau với những đặc điểm về thời tiết, khí hậu cùng thiên nhiên. 

  b) 

  -Dấu phẩy trong “Mùa nắng, đất nẻ chân chim…”: ngăn cách thành phần trạng ngữ với thành phần chủ ngữ và vị ngữ. 

  -Dấu phẩy trong “… đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt.”  có tác dụng ngăn cách hai vế của  câu ghép.

  c) Từ nhiều nghĩa trong câu là từ “mũi”

  Mũi của mẹ tôi là mũi dọc dừa. 

 2. a) Nội dung đoạn văn trên:

  -Hình ảnh vùng đất Cà Mau trước nhiều thiên tai, gió dông, hạn hán

  -Cảnh cây cối trên đất Cà Mau.

  b) Tác dụng của dấu phẩy:

  -Dấu phẩy thứ nhất (“Mùa nắng, đất nẻ chân chim…”) có tác dụng ngăn cách thành phần phụ (trạng ngữ) với thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong câu.

  -Dấu phẩy thứ hai (“… đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt.”) có tác dụng ngăn cách hai vế câu ghép.

  c) Từ nhiều nghĩa trong câu đã cho là từ “mũi”

  (Giải thích các nghĩa của từ “mũi”

  Nghĩa gốc: bộ phận trên cơ thể con người và động vật, có vai trò để thở và ngửi

  -Nghĩa chuyển:

  + Nghĩa chuyển thứ nhất: bộ phận đầu (thường nhọn) nhô ra phía trước ở một số vật.

  + Nghĩa chuyển thứ hai: phần đất nhô ra phía biển, thường hẹp và nhọn)

  -Đặt câu với nghĩa gốc của từ “mũi”: 

  “Mẹ em có chiếc mũi dọc dừa.”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )