Môn Văn Lớp: 6 Bài 2 : Tìm các phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ in đậm ? a) Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng ,mực nên tôi chóng lớn

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Bài 2 : Tìm các phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ in đậm ?
a) Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng ,mực nên tôi chóng lớn lắm
( Tô Hoài )
b) Em xin vái cả sáu tay , Anh đừng trêu vào … Anh phải sợ
( Tô Hoài )
c) [ … ] không trông thấy tôi , nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang .
( Tô Hoài )
Bài 3 Điền các phó từ đã tìm được ở bài 2 vào bảng phân loại
Ý nghĩa PHÓP TỪ ĐỨNG TRƯỚC PHÓ TỪ ĐỨNG SAU

Chỉ quan hệ thời gian
Chỉ mức độ
Chỉ sự tiếp diễn tương tự
Chỉ sự phủ định
Chỉ sự cầu khiến
Chỉ kết quả và hướng
Chỉ khả năng
MONG CÁC BẠN GIÚP MÌNH CẦN GẤP
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
2 tuần 2022-01-04T17:03:50+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài 2. 

  Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ in đậm:

  Câu a: lắm

  Câu b: đừng, vào

  Câu c: không, đã, đang

  Bài 3. 

  -Chỉ quan hệ thời gian : đã, đang

  -Chỉ mức độ :

  *Phó từ đứng trước: thật, rất

  *Phó từ đứng sau: lắm 

  -Chỉ sự tiếp diễn tương tự : cũng,vẫn

   -Chỉ sự phủ định : không, chưa

   -Chỉ sự cầu khiến : đừng

   -Chỉ kết quả và hướng : vào,ra

  – Chỉ khả năng : được

  ~Học tốt~

 2. = nghĩa là bổ sung

  lắm=chóng lớn;     đừng,vào=trêu;       không=trông thấy;         đã=trông thấy;       đang=loay hoay

  chỉ quan hệ thời gian: đã,đang.

  chỉ mức độ: lắm

  chỉ sự cầu kiến: đừng

  chỉ sự phủ định: không

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )