Môn Văn Lớp: 6 Bài 1:Phát hiện và chữa lỗi dùng từ trong những câu sau a.Có thể nói em có thể tiến bộ nếu lớp em có thầy cô dạy giỏi. b.Nhân dân ta ngày đê

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Bài 1:Phát hiện và chữa lỗi dùng từ trong những câu sau
a.Có thể nói em có thể tiến bộ nếu lớp em có thầy cô dạy giỏi.
b.Nhân dân ta ngày đêm chăm lo kiến thiết xây dựng nước nhà.
c.Tỉnh ủy đưa 50 con bò về giúp hợp tác xã chỉ đạo sản xuất vụ mùa.
d. Khu nhà này thật là hoang mang.
e.Ông em được Đảng gắn danh hiệu 50 năm tuổi Đảng.
g.Nghe bạn kể chuyện đó tôi cũng rất thích chuyện đó.
Giải hộ mình với No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-02-16T01:48:58+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Có thể nói em có thể tiến bộ nếu lớp em có thầy cô dạy giỏi. 

  > Bỏ (có thể nói) 

  b) Nhân dân ta ngày đêm chăm lo kiến thiết xây dựng nước nhà.

  > Bỏ (kiến thiết) 

  c) Tỉnh ủy đưa 50 con bò về giúp hợp tác xã chỉ đạo sản xuất vụ mùa.

  > Bỏ (con bò) và sửa thành (cán bộ)

  d) Khu nhà này thật là hoang mang.

  > Bỏ (hoang vắng) và sửa thành (hoang sơ)

  e)Ông em được Đảng gắn danh hiệu 50 năm tuổi Đảng.

  > Bỏ (gắn) và sửa thành (tặng)

  g) Nghe bạn kể chuyện đó tôi cũng rất thích chuyện đó.

  > Bỏ (đó) và sửa thành (và)

 2. a. Có thể nói em có thể tiến bộ nếu lớp em có thầy cô dạy giỏi.

  `⇒`Bỏ “có thể nói” thành “em có thể tiến bộ nếu lớp em có thầy cô dạy giỏi.”

  b.Nhân dân ta ngày đêm chăm lo kiến thiết xây dựng nước nhà.

  `⇒` Thay ” kiến thiết”  thành  “Nhân dân ta ngày đêm chăm lo xây dựng nước nhà.”

  c.Tỉnh ủy đưa 50 con  bò về giúp hợp tác xã chỉ đạo sản xuất vụ mùa.

  `⇒` Thay “con bò” thành “cán bộ”

  d. Khu nhà này thật là hoang mang

  `⇒` Thay “hoang mang” thành “hoang vắng”, “hoang sơ”, “hoang tàn”

  e.Ông em được Đảng gắn danh hiệu 50 năm tuổi Đảng.

  `⇒`”Thay “gắn” thành “tặng”

  g.Nghe bạn kể chuyện đó tôi cũng rất thích chuyện đó.

  `⇒` Thay ” đó” thành “và”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )