Môn Văn Lớp: 6 Bài 1: Liệt kê các sự việc trong truyện Sự tích Hồ Gươm theo 4 sự việc mở đầu, phát triển, cao trào, kết thúc.

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Bài 1: Liệt kê các sự việc trong truyện Sự tích Hồ Gươm theo 4 sự việc mở đầu, phát triển, cao trào, kết thúc.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Clara 3 tháng 2022-02-14T20:31:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Giặc Minh đô hộ nước ta, chúng làm nhiều điều bạo ngược. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên thường bị thua. Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc.Một người đánh cá tên là Lê Thận ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt, nhìn kĩ hoá ra một lưỡi gươm. Sau đó ít lâu, Lê Lợi bị giặc đuổi, chạy vào rừng bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, đem tra vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in, mới biết đó là gươm thần.Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm lược.Một năm sau khi thắng giặc, Lê Lợi đi thuyền chơi hồ Tả Vọng; Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

 2. Các sự việc trong truyện Sự tích Hồ Gươm:

  *Sự việc mở đầu:

  Quân Minh sang xâm lược nước ta.

  – Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn.

  *Sự việc phát triển:

  – Lê Thận kéo được lưỡi gươm báu.

  – Lê Lợi lấy được chuôi gươm nạm ngọc.

  *Sự việc cao trào:

  – Trong tay Lê Lợi thanh gươm làm cho quân Minh bạt vía.

  *Sự việc kết thúc:

  – Lê Lợi lên ngôi vua.

  – Một năm sau Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm báu.

  – Lê Lợi trả gươm ở hồ Tả Vọng.

  – Hồ Tả Vọng được mang tên Hồ Gươm

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )