Môn Văn Lớp: 6 Bài 1. 1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các khái niệm sau: a) Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng………………….. ……………………………………………………

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Bài 1.
1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các khái niệm sau:
a) Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng…………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
2. Dựa theo nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ sau thành hai nhóm: truyền thống, truyền bá, truyền tin, truyền nghề
a) Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c) Tìm một câu tục ngữ thể hiện đạo lí tốt đẹp của ông cha ta
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-09-08T09:46:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài 1.

  a) Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau.

  b) Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau

  Bài 2.

  a) Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau).

  →truyền thống,truyền nghề

  b) Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết.

  truyền tin,truyền bá

  c) Tìm một câu tục ngữ thể hiện đạo lí tốt đẹp của ông cha ta

  →Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  →Thương người như thể thương thân

  …..

 2. Bài 1.

  1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các khái niệm sau:

  – a) Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng lại khác nhau về nghĩa.

  – b) Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau. 

        Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật , hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm ( về sự vật, hiện tượng ) có trong thực tế thì từ ấy gọi là từ nhiều nghĩa.
  2. Dựa theo nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ sau thành hai nhóm: truyền thống, truyền bá, truyền tin, truyền nghề
  a) Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau): truyền thống, truyền nghề

  b) Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết: truyền bá, truyền tin

  – c) Tìm một câu tục ngữ thể hiện đạo lí tốt đẹp của ông cha ta

  Uống nước nhớ nguồn.

  Uống nước nhớ nguồn là đạo lí truyền thông của dân tộc ta. Đạo lí được nêu trong câu tục ngữ này là: nhớ ơn những người đã cho chúng ta thức ăn, cho chúng ta nhiều trái ngọt. Cũng là nhớ những người mang lại cho chúng ta cuộc sống này, cuộc sống ấm nó, hạnh phúc và cho chung ta những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

  @chúc bạn học tốt

  #xin ctlhn ạ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )