Môn Văn Lớp: 6 Ai đó chỉ tui cách viết thư gửi đoàn đuy

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Ai đó chỉ tui cách viết thư gửi đoàn đuy No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-11-19T06:05:21+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. thư gửi doàn bạn cần viết như sau:

                                                         Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                          [Nơi cư chú], ngày…. tháng…. năm….

                          Kính gửi : Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

   [Nội dung thư ]

                                                                                            Người viết thư

                                                                                               [ Chữ kí của bạn]

                                                                                         [họ và tên đầy đủ của bạn]

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )