Môn Văn Lớp: 6 Xác định vế A,B,Phương diện so sánh ( nếu có ),từ so sánh trong câu sau : Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà nói

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Xác định vế A,B,Phương diện so sánh ( nếu có ),từ so sánh trong câu sau :
Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vân dạ dạ.”
Giúp mình với :< No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adalyn 7 tháng 2021-09-19T16:24:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Vế A: Dượng Hương Thư đang vượt thác 

  Vế B: Dượng Hương Thư ở nhà 

  Phương diện so sánh: nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ.

  Từ so sánh: Khắc hẳn

  So sánh không ngang bằng

  Chúc bn hc tốt, cho mk ctlhn nhé!!!

 2. Phép so sánh 1:

  Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vân dạ dạ.”

  => Vế A : Dượng Hương Thư 

  => Vế B : Dượng Hương Thư ở nhà nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ.”

  => Phương diện so sánh: đang vượt thác 

  =>Từ so sánh : khác hẳn

  =>Đâu là kiểu câu so sánh không ngang bằng

  cHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )