Môn Văn Lớp: 6 xác định từ loại đã học trong đoạn thơ “Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh Ca lô đội

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: xác định từ loại đã học trong đoạn thơ
“Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng
cách làm
danh từ:
động từ:
tính từ:
đại từ:
quan hệ từ: No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 4 tuần 2022-03-26T07:52:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  0
  2022-03-26T07:54:00+00:00

  – Danh từ: chú bé, cái xắc, cái chân, cái đầu, ca lô, chim chích, đường vàng.

  – Động từ: huýt sáo, nhảy.

  – Đại từ: chú, con, cái

  – Tính từ: loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, nghênh nghênh.

  – Quan hệ từ: như.

 1. danh từ: chú bé, cái xắc, cái chân, cái đầu, ca lô, mồm, chim chích, đường vàng

  động từ: huýt , đội, nhảy

  tính từ: loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, nghênh nghênh, lệch, vang, vàng

  đại từ: chú, con, cái

  quan hệ từ: như, trên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )