Môn Văn Lớp: 6 Xác định phó từ trong câu sau , biết nó là , loại phó từ nào? “Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã” điền câu sau vào mô h

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Xác định phó từ trong câu sau , biết nó là , loại phó từ nào?
“Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã”
điền câu sau vào mô hình phép so sánh:Hai cái răng đen ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Raelynn 3 ngày 2022-04-18T03:18:59+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Phó từ: đã

  Loại phó từ: chỉ quan hệ thời gian

  Mô hình:

      Vế A          Phương diện so sánh  Từ so sánh   Vế B

  Hai cái răng   đen ngoàm ngoạp        như            hai lưỡi liềm máy làm việc

 2. “Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã”

  =>phó từ là:đã

  loại phó từ :chỉ quan hệ thời gian

  điền câu sau vào mô hình phép so sánh:Hai cái răng đen ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.

  Hai cái răng/ đen ngoàm ngoạp/ như /hai lưỡi liềm máy làm việc.

  Vế A              Phương diện ss      từ ss     vế B

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )