Môn Văn Lớp: 6 Xác định phó từ trong các câu sau, phân loại phó từ vừa tìm được . a)Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập ngược xuôi, thế là rất nhi

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Xác định phó từ trong các câu sau, phân loại phó từ vừa tìm được .
a)Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập ngược xuôi, thế là rất nhiều cò, vạc , sếu…ở bãi sông xơ xác tận đâu bay về .
b)Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương.
c)Chúng ta hãy nhớ công ơn của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy đã hi sinh xương máu vì tổ quốc.
d)Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maria 1 tuần 2022-01-04T09:48:18+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Phó từ trong các câu trên là:

  a) cũng: chỉ sự tiếp diễn tương tự, rất: chỉ mức độ.

  b) không: chỉ sự phủ định

  c) hãy: chỉ sự cầu khiến, đã: chỉ quan hệ thời gian.

  d) ra: chỉ kết quả và hướng, rất: chỉ mức độ

 2. a) Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập ngược xuôi, thế là rất nhiều cò, vạc , sếu…ở bãi sông xơ xác tận đâu bay về .

  →Rất: chỉ mức độ

  b) Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương.

  →Không: chỉ sự phủ định

  c) Chúng ta hãy nhớ công ơn của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy đã hi sinh xương máu vì tổ quốc.

  →Đã: chỉ quan hệ thời gian

  d) Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng.

  →Ra: chỉ hướng; Rất: chỉ mức độ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )