Môn Văn Lớp: 6 Xác định CN-VN trong câu sau: Với một vẻ đẹp đặt sắc ,độc đáo riêng,động Phong Nha được xem là kì quan đệ nhất của Việt Nam

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Xác định CN-VN trong câu sau:
Với một vẻ đẹp đặt sắc ,độc đáo riêng,động Phong Nha được xem là kì quan đệ nhất của Việt Nam No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 4 tuần 2022-03-31T20:40:12+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. CN: động Phong Nha

    VN: được xem là kì quan đệ nhất của Việt Nam

  2. Với một vẻ đẹp đặt sắc ,độc đáo riêng/,động Phong Nha/ được xem là kì quan đệ nhất của Việt Nam

                                 TN                                            CN                              VN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )