Môn Văn Lớp: 6 xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu sau”Cây trên núi đảo lại thêm xanh mướt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu sau”Cây trên núi đảo lại thêm xanh mướt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa”( Cô tô-sgk/88) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 2 tuần 2021-09-08T08:55:25+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Chủ ngữ, vị ngữ trong câu: 

    – Chủ ngữ: cây trên núi đảo; nước biển; cát.

    – Vị ngữ: lại thêm xanh mướt; lại lam biếc và đậm đà hơn hết cả mọi khi; lại vàng giòn hơn nữa.

  2. Chủ ngữ: Cây trên núi đảo, nước biển, cát

    Vị ngữ: Còn lại

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )