Môn Văn Lớp: 6 xác đinh chủ ngữ vị ngữ a) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran b)mưa rào rào trên sân gạch,mưa đồm độp trên phên nứa

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: xác đinh chủ ngữ vị ngữ
a) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran
b)mưa rào rào trên sân gạch,mưa đồm độp trên phên nứa
c) nắng lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín
d) Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Liliana 2 tháng 2022-02-18T10:49:28+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. xác đinh chủ ngữ vị ngữ

  a) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran

           CN                                     VN

  b)mưa rào rào trên sân gạch,mưa đồm độp trên phên nứa

    CN         VN                           CN               VN

  c) nắng lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín

      CN   VN   CN                VN

  d) Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông.

               CN                              VN

 2. a) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó:CN

  bay ra hót râm ran: VN

  b)mưa rào rào trên sân gạch,

  CN/VN

  mưa đồm độp /trên phên nứa

  CN/VN

  c) nắng lên, nắng /chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín

  CN/VN

  d) Ánh nắng ban mai /trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông

  CN/VN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )