Môn Văn Lớp: 6 xác định chủ ngữ trong câu ” thuyền chúng tôi , chèo thoát qua kênh bọ mắt , đổ ra con sông cửa lớn , xuôi về năm căn ” a. chủ ngữ đó có cấu

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: xác định chủ ngữ trong câu ” thuyền chúng tôi , chèo thoát qua kênh bọ mắt , đổ ra con sông cửa lớn , xuôi về năm căn ”
a. chủ ngữ đó có cấu tạo như thế nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Vivian 1 tuần 2021-11-21T23:37:25+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. ” thuyền chúng tôi / chèo thoát qua kênh bọ mắt , đổ ra con sông cửa lớn , xuôi về năm căn “

           Cn                                 Vn1                                           Vn2                               Vn3

    – Chủ ngữ có cấu tạo bằng cụm danh từ

  2.  Thuyền chúng tôi chính là chủ ngữ

    a)cụm danh từ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )