Môn Văn Lớp: 6 6.Tìm chỉ từ trong những câu sau và xác định chức vụ của các chỉ từ ấy. a.”Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn 2 thứ bánh ấy đem tế Trời,Đất

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: 6.Tìm chỉ từ trong những câu sau và xác định chức vụ của các chỉ từ ấy.
a.”Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn 2 thứ bánh ấy đem tế Trời,Đất cùng Tiên vương”.
(Bánh chưng,bánh giầy-Ngữ văn 6)
b.”Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng “.(Sự tích Hồ Gươm)
7.Xác định phó từ trog câu sau,phân loại phó từ vừa tìm được.
a.Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập ngược xuôi,thế là rất nhiều cò,vạc,sếu,…ở bãi sông xơ xác tận đâu bay về.
b.cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào ko bị thương .
c.Chúng ta hãy ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc.
d.Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 1 tuần 2022-01-04T16:17:07+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. * Bạn tham khảo nha ^-^ *

  6. Tìm chỉ từ trong những câu sau và xác định chức vụ của các chỉ từ ấy :

  a. “Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế Trời, Đất cùng Tiên vương”.

                                                        ( Bánh chưng, bánh giầy – Ngữ văn 6 )

  Chỉ từ trong câu này là : ấy.

  Xác định chức vụ của chỉ từ “ấy” : Chỉ từ ” ấy” này làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

                                                                           

  b. “Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng”.

                                       ( Sự tích Hồ Gươm )

  Chỉ từ trong câu này là : đó.

  Xác định chức vụ của chỉ từ “đó” : Chỉ từ “đó” này làm trạng ngữ trong câu.

                                                      

  7. Xác định phó từ trong câu sau, phân loại phó từ vừa tìm được :

  a. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập ngược xuôi, thế là rất nhiều cò, vạc, sếu,… ở bãi sông xơ xác tận đâu bay về.

  Phân loại phó từ vừa tìm được :

  cũng → Phó từ “cũng” chỉ sự tiếp diễn tương tự.

  rất → Phó từ “rất” chỉ mức độ.

                                                         

  b. Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào là không bị thương.

  Phân loại phó từ vừa tìm được :

  không → Phó từ “không” chỉ sự phủ định.

                                                                   

  c. Chúng ta hãy ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng vì các vị ấy đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc.

  Phân loại phó từ vừa tìm được :

  hãy → Phó từ “hãy” chỉ sự cầu khiến.

  đã → Phó từ “đã” chỉ quan hệ thời gian.

                                                           

  d. Đầu tôi to ra và nổi lên từng tảng rất bướng.

  Phân loại phó từ vừa tìm được :

  ra → Phó từ “ra” chỉ kết quả và hướng.

  rất → Phó từ “rất” chỉ mức độ.

                                            

  *Chú thích : In đậm : Các phó từ vừa tìm được để xác định ý nghĩa.

 2. 6.

  a) Chỉ từ : ấy . Chức vụ : Phụ ngữ trong cụm danh từ

  b) Chỉ từ : đó . Chức vụ : trạng ngữ

  7.

  a) Phó từ : cũng .Phân loại : phó từ chỉ sự tiếp diễn

  b) Phó từ : không . Phân loại : phó từ chỉ sự phủ định

  c) Phó từ : hãy . Phân loại : phó từ chỉ sự cầu khiến

  d) Phó từ : rất . Phân loại : phó từ chỉ mức độ

  Nếu mình sai chỗ nào thì bạn bỏ qua cho mình nhé !

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )