Môn Văn Lớp: 6 2. Tuổi thơ bạn ở ngôi nhà có đông người nhất là ở đâu có 6 chữ cái kết thúc là chữ C 4. Đi học bạn không thể thiếu hành động này có 7 chữ c

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: 2. Tuổi thơ bạn ở ngôi nhà có đông người nhất là ở đâu có 6 chữ cái kết thúc là chữ C
4. Đi học bạn không thể thiếu hành động này có 7 chữ cái chữ thứ 5 là chữ B
7. Đây là một điều mà không bạn học sinh nào muốn có 6 chữ cái chữa thứ 4 là chữ D
8. Đây là thứ mà không bất kì ai muốn nhận có 3 chữ cái chữ đầu tiên là chữ N No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
2 tuần 2021-09-08T12:18:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Lớp học => Vì có 6 chữ kết thúc bằng chữ C và người ta ví lớp Học là tuổi thơ của chúng ta là ngôi nhà thứ hai của chúng ta

  2. Viết Bài => Hành động này buộc có và có chữ B ở thứ 5 + với học sinh thường làm  khi đi học

  3.   Học Dốt => Đây là điều không ai muốn và chữ thứ 4 là chữ D

  4. Ngu => Vì từ Ngu bắt đầu bằng chữ N có ba chữ cái và là thứ không bất kì ai muốn nhận

 2. 2. Tuổi thơ bạn ở ngôi nhà có đông người nhất là ở đâu có 6 chữ cái kết thúc là chữ C

  ⇒ Lớp học

  4. Đi học bạn không thể thiếu hành động này có 7 chữ cái chữ thứ 5 là chữ B

  ⇒ Viết bài

  7. Đây là một điều mà không bạn học sinh nào muốn có 6 chữ cái chữa thứ 4 là chữ D

  ⇒ Học dốt

  8. Đây là thứ mà không bất kì ai muốn nhận có 3 chữ cái chữ đầu tiên là chữ N

  ⇒ Ngu

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )