Môn Văn Lớp: 6 10 danh từ chỉ hiện tượng 20 danh từ chỉ đơn vị 20 từ chỉ đơn vị chính xác

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: 10 danh từ chỉ hiện tượng
20 danh từ chỉ đơn vị
20 từ chỉ đơn vị chính xác No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Valerie 3 tháng 2022-01-30T06:04:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – 10 danh từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, chớp, sấm sét, giông, báo, sụp lở,…

    – 20 danh từ chỉ đơn vị: ông, vị, cô, cái, bức, tấm,nắm, mớ, đàn,…., mét, ki-lô-gam, tấn , tạ , yến, lít, bơ, héc-tô, dam,…, thúng, rổ.

    * 10 đơn vị qui ước chính xác: ki-lô-gam, yến, tạ, tá, mét, ki-lô-gam, tấn, lít, héc-tô.

  2. -10 danh từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, gió, bão, tuyết,..

    -20 danh từ chỉ đơn vị: thúng, rổ, bơ, bó, bầy, đàn, vốc, cánh, đốt, gang, sải, bốc, dúm, ôm, nắm, túm, xách, véo ,.…

    -20 từ chỉ đơn vị chính xác: ki-lô-gam, yến, tạ, tấn, ki-lô-mét, tá, xăng-ti-mét,..

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )