Môn Văn Lớp: 6 1) TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT 2)TỪ MƯỢN 3)NGHĨA CỦA TỪ 4)TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ 5)CHỈ TỪ 6)DANH TỪ -CỤM DANH

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: 1) TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT
2)TỪ MƯỢN
3)NGHĨA CỦA TỪ
4)TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ
5)CHỈ TỪ
6)DANH TỪ -CỤM DANH TỪ
7)ĐỘNG TỪ – CỤM ĐỘNG TỪ
8) TÍNH TỪ – CỤM TÍNH TỪ
NÊU ĐỊNH NGHĨA VÀ NÊU VÍ DỤ CHO CÁC LOẠI TRÊN
giúp mình với mình đang gấp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mary 2 tuần 2022-01-04T01:03:20+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 1) Từ là tiếng có nghĩa và nó là đơn vị nhỏ nhất dùng để đặt câu.

  V.d: hoa, bàn, ghế,…

  2) Từ mượn là những từ mượn từ tiếng nước ngoài. Để biểu thị những hiện tượng, sự vật, đặc điểm… Mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp.

  V.d: tivi, ra-đi-ô,…

  3) Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật, hoạt động, quan niệm, tính chất,…) mà từ biểu thị.

  V.d: mẹ: người phụ nữ sinh ra ta

  4) Từ nhiều nghĩa là kết quả của hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

  Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa.

  V.d: chân: chân bàn, chân giường, chân núi, chân đê, chân trời

  5) Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.

  V.d: nọ, kia, ấy,…

  6) Danh từ là những từ chỉ sự vật, người, khái niệm, hiện tượng.

  V.d: con trâu, bình hoa,…

  Cụm dah từ là loại từ tổ hợp do danh từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

  V.d: ba con trâu ấy, một bình hoa trên bàn,…

  7) Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

  V.d: đã, sẽ, đang,..

  Cụm động từ là loại tổ hợp từ với một số loại từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

  V.d: những câu đố oái ăm để hỏi mọi người,…

  8) Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.

  V.d: bé, oai,…

  Cụm tính từ là loại tổ hợp từ với một số loại từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

  V.d: sun sun như con đỉa,…

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )