Môn Văn Lớp: 6 1.Tìm các nghĩa khác nhau của từ mũi và đặt câu với từ mũi tương ứng với mỗi nghĩa của từ vừa tìm được? 2.Các đôi câu sau đây có những từ vi

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: 1.Tìm các nghĩa khác nhau của từ mũi và đặt câu với từ mũi tương ứng với mỗi nghĩa của từ vừa tìm được?
2.Các đôi câu sau đây có những từ viết hoa giống nhau.Hãy xác định đó là các hiện tượng đồng âm hay nhiều nghĩa:
a.-Xã này có rất nhiều nhà trọ BÌNH dân.
-Ông tôi BÌNH thơ rất hay.
b.-Chị tôi có đôi mắt rất SẮC.
-Cầu vồng bảy SẮC.
c.-Con dao này rất SẮC.
-Chị ấy rất SẮC xảo. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Raelynn 4 tháng 2022-02-12T00:09:26+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. mũi tàu 

  mũi cà mau

  mũi tàu ở phía trc thuyền

  mũi cà mau ở cuối vn

  2 a)) bình thường các món bình thường

  bình thoe là bình luận về thơ văn

  b)) mắt sắc lkaf mắt nhọn nhìn nó sắc

  7 sắc ns về màu sắc

 2. Mũi:Bộ phận trên cơ thể con người

  Mũi 2:bộ phận của đảo

  VD:

  -Bạn Duy có cái mũi to

  -Con thuyền ra thấu đầu mũi đảo

  C2:

  a)Từ nhiều nghĩa

  b)Từ đồng âm

  c)Từ nhiều nghĩa

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )