Môn Văn Lớp: 6 1/ Hãy cho biết từ “dún dẩy” xét về cấu tạo thuộc loại từ gì. 2/Câu văn “Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ 1 quả trứng thiên nhiên đầy đặn.” v

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: 1/ Hãy cho biết từ “dún dẩy” xét về cấu tạo thuộc loại từ gì.
2/Câu văn “Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ 1 quả trứng thiên nhiên đầy đặn.” vắng thành phần chính nào? Việc vắng thành phần chính ấy thể hiện dụng ý nghệ thuật gì của tác giả? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 4 tháng 2022-01-01T09:11:37+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. 1/ dún dẩy thuộc Động từ

    2/ Câu văn “Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ 1 quả trứng thiên nhiên đầy đặn.” vắng thành phần CN.

    -Vắng thành phần CN thể hiện cách viết độc đáo trong cách dùng câu ngữ của tác giả và dụng ý nghệ thuật câu này nhấn mạnh hình dáng của mặt trời.

    chúc bn học tốt

  2. 1/ Từ ”dún dẩy” xét về cấu tạo thuộc từ loại động từ.

    2/ Câu văn ”Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn.” vắng thành phần chủ ngữ. Việc vắng thành phần chính này thể hiện dụng ý của tác giả muốn nhấn mạnh kĩ hình dáng của mặt trời. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )