Môn Văn Lớp: 6 1.Đặt dấu thích hợp vào dấu ngoặc đơn Chị cốc liền quát lớn (…) Mày nói gì (…) Lạy chị ,em nói gì đâu (…) Chối hả (…),chối này (…)

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: 1.Đặt dấu thích hợp vào dấu ngoặc đơn
Chị cốc liền quát lớn (…)
Mày nói gì (…)
Lạy chị ,em nói gì đâu (…)
Chối hả (…),chối này (…),chối này(…) mỗi câu chối này (…) chị cốc liền dáng mỏ xuống (…) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kylie 2 tuần 2022-04-08T02:59:24+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – (:)

  -?

  -!

  -(?)  , (!) ,(!)

  -(!) (.)

 2. Chị Cốc liền quát lớn (:)

  Mày nói gì (?)

  Lạy chị, em có nói gì đâu (!)

  Chối hả (?) Chối này (!) Chối này (!)

  Mỗi câu Chối này (!) chị Cốc lại giáng một mỏ xuống (.)

   

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )