Môn Văn Lớp: 6 1. Xác định từ loại sau : Mỗi, lên, xuống, chiếc 2. Tìm CDT và CĐT trong câu sau Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: 1. Xác định từ loại sau :
Mỗi, lên, xuống, chiếc
2. Tìm CDT và CĐT trong câu sau
Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông
Giúp mình ạ ???????????????????????? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-12-29T23:46:02+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1 mỗi : lượng từ

             lên : động từ

             xuống : động từ 

             chiếc : chỉ từ

  Câu 2 :

  CDT : những hồ ao 

  CĐT : nước dâng trắng

 2. Câu `1“)`Xác định từ loại sau : Mỗi, lên, xuống, chiếc

  `->` Mỗi`->`Lượng từ (là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật)

  `-`lên`->`động từ (là những từ chỉ hành động, trạng thái của người, vật, sự vật)

  `-`xuống`->`động từ (là những từ chỉ hành động, trạng thái của người, vật, sự vật)

  `-`chiếc `->`Chỉ từ (dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian, thòi gian)

  `-`Câu `2“)`Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông 

  `-`Cụm danh từ là một nhóm các danh từ đi chung với nhau để làm thành một danh từ chung

  `-`Cụm động từ là loại tổ hợp từ do động từ và một số từ ngữ khác phụ thuộc nó tạo thành.

  `->` `C“D“T`: hồ ao

  `-“C“D“T`: dâng trắng

  ☁ℱ????????, ???????????? ????????????????????????, ???????????????????????? ???????????????? ????????????????????. ℌ???????????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????????. ???????????????? ???????????? ???????????????? ???? ???????????????? ????????????????.❆✓

  ❆ℌ????????????????????????????????????????????❆☘☃

  `#“T“o“k“o“r“o“m“o“n“o`

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )