Môn Văn Lớp: 5 Vua nào 7 tuổi lên ngôi, việc dân việc nước trọn đời lo toan , mở tường thi chọn quan văn, lập Quốc tử Giám luyện hàng danh nhân là vua gì ?

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Vua nào 7 tuổi lên ngôi, việc dân việc nước trọn đời lo toan , mở tường thi chọn quan văn, lập Quốc tử Giám luyện hàng danh nhân là vua gì ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Caroline 3 ngày 2022-04-18T04:29:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Vị vua đó là Lý Nhân Tông – vị vua thứ tư của triều Lý

  2. Vua nào 7 tuổi lên ngôi, việc dân việc nước trọn đời lo toan , mở tường thi chọn quan văn, lập Quốc tử Giám luyện hàng danh nhân là vua gì ?

    – Vua Lý Nhân Tông

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )