Môn Văn Lớp: 5 viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành khái niệm về từ đồng nghĩa có những từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể…

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành khái niệm về từ đồng nghĩa
có những từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể… No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 5 tháng 2021-12-05T01:01:01+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. có những từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể……. thay đổi cho nhau trong lời nói.……………………

  2. có những từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể được dùng như nhau và có thể thay đổi cho nhau trong lời nói.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )