Môn Văn Lớp: 5 Viết thơ tả Bác Hồ và quân ta đánh giặc.

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Viết thơ tả Bác Hồ và quân ta đánh giặc. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 2 tuần 2021-09-08T09:16:29+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. bài làm:

  Hơn 50 ngày ta đánh đồn,

  Ta chiếm một đồn, lại một đồn.

  Quân giặc chống cự tuy rất hăng,

  Quân ta anh dũng ít ai bằng.

  Na-va, Cô-nhi đều méo mặt,

  Quân giặc tan hoang, ta vây chặt,

  Giặc kéo từng loạt ra hàng ta,

  Quân ta vui hát “khải hoàn ca”.

  Mười ba quan năm đều hàng nốt,

  Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.

  Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây,

  Đều là tù binh hoặc bỏ thây

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )