Môn Văn Lớp: 5 viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em,trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu n

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em,trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ có ý nghĩ đặc biệt
giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ayla 4 ngày 2021-10-12T17:42:48+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.  Thứ sáu tuần trước, chúng em cùng họp tổ để tổng kết lại tình hình học tập của tổ trong một tuần vừa qua. “Tuần này, tổ chúng ta đã làm rất tốt, không ai bị điểm kém trong bài kiểm tra hôm thứ tư.” – Tổ trưởng nói. Cả tổ gật gù tán thưởng. Quỳnh lên tiếng: “Tuy vậy, chúng ta vẫn cần có những biện pháp thích hợp để thúc đẩy tình hình học tập của tổ mình.” Cứ như vậy, từng thành viên của tổ lần lượt đưa ra ý kiến của mình. 

  2. mở đầu cuộc họp bạn Ngọc tổ trưởng với khuôn mặt “tức giận”đầy vẻ nghiêm trọng cần thông báo. Đề nghị các bạn trật tự nghe mình nói. mọi người đề biết đây là truyện chẳng lành. Ngọc nói tiếp:”tuần này tổ chúng ta trực nhật sạch, thực hiện tốt nội quy nên sẽ được khen thưởng trước lớp “. Tất cả đều “thót tim” sau một mànđùa chẳng vui của lớp trưởng. Các bạn đều nghĩ “lớp trưởng bao giờ cũng gây bất ngờ như vậy

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )