Môn Văn Lớp: 5 viết lại các tính từ trong câu sau: a) Vóc cao , vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng. b) Vục mẻ miệng gầu

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: viết lại các tính từ trong câu sau:
a) Vóc cao , vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng.
b) Vục mẻ miệng gầu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-12-30T20:54:19+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. a,cao, rộng, thẳng

    b,mẻ, gầu

  2. Các tính từ trong các câu trên là:

    a. cao, rộng, thẳng.

    b. mẻ, gầu.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )