Môn Văn Lớp: 5 từ thật thà trong các câu sau là DT, ĐT, hay TT a) chị Loan rất thật thà b) tính thật thà của chị Loan khiến ai cũng mến c) chị Loan ăn nói

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: từ thật thà trong các câu sau là DT, ĐT, hay TT
a) chị Loan rất thật thà
b) tính thật thà của chị Loan khiến ai cũng mến
c) chị Loan ăn nói thật thà dễ nghe
d) thật thà là phẩm chất đẹp đẽ của chị Loan
hãy chỉ rõ từ thật thà là bộ phận gì hay giữ chức vụ gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 1 tháng 2022-03-25T20:56:09+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, chị Loan rất thật thà

  – Thật thà là tính từ

  – Thật thà giữ chức vụ là vị ngữ trong câu

  b,tính thật thà của chị Loan khiến ai cũng mến

  – Thật thà là danh từ

  – Thật thà giữ chức vụ là chủ ngữ trong câu

  c, chị Loan ăn nói thật thà dễ nghe

  – Thât thà là động từ

  – Thật thà giữ chức vụ là chủ ngữ trong câu

  d,thật thà là phẩm chất đẹp đẽ của chị Loan

  – Thật thà là danh từ

  – Thật thà giữ chức vụ là chủ ngữ trong câu

 2. a)Thật thà là Tính từ,là Vị Ngữ.

  b)Là động Từ,làm Trạng Ngữ.

  c)Là tính từ,làm Vị ngữ.

  d)là Danh từ,làm CHủ ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )