Môn Văn Lớp: 5 Từ “dũng cảm” trong các câu dưới đây là danh từ, động từ hay tính từ? Hãy chỉ ra từ “dũng cảm” là bộ phận gì (giữ chức vụ nào) trong mỗi câu

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Từ “dũng cảm” trong các câu dưới đây là danh từ, động từ hay tính từ? Hãy chỉ ra từ “dũng cảm” là bộ phận gì (giữ chức vụ nào) trong mỗi câu sau:
a) Anh Tuấn rất dũng cảm
b) Tính dũng cảm của anh Tuấn khiến ai cũng khâm phục.
c)Dũng cảm là đức tính cần có ở đàn ông. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 3 tuần 2022-04-10T04:54:25+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. a) Từ dũng cảm là tính từ. Đóng vai trò vị ngữ trong câu

    b) Từ dũng cảm là danh từ. Đóng vài trò chủ ngữ trong câu

    c) Từ dũng cảm là tính từ. Đóng vai trò chủ ngữ trong câu

  2. a)từ dũng cảm là tính từ, từ dũng cảm giữ chức vụ vị ngữ

    b)từ dũng cảm là danh từ, từ dũng cảm giữ chức vụ chủ ngữ

    c)từ dũng cảm là tính từ, từ dũng cảm giữ chức vụ chủ ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )