Môn Văn Lớp: 5 Trong cuộc sống này, điều quý giá nhất là sức khoẻ của bản thân. (1) Nếu bạn không có sức khoẻ thì đến đi bạn cũng còn ngại. (2) Vì thế, mỗi

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Trong cuộc sống này, điều quý giá nhất là sức khoẻ của bản thân. (1) Nếu bạn không có sức khoẻ thì đến đi bạn cũng còn ngại. (2) Vì thế, mỗi chúng ta hãy biết trân quý lấy sức khoẻ của bản thân mình. (3) Hằng ngày, chúng ta phải đi bộ ít nhất là 30 phút, uống ít nhất 1,5 lít nước. (4) khi những giá trị vậy chất sẽ phôi phai theo thời gian thì sức khoẻ sẽ ở lại bên chúng ta đến cuối cuộc đời. (5) Sức khoẻ là người bạn đồng hành thân thiết nhất với mỗi người. (6)
a) Tìm và phân loại câu theo cấu trúc ngữ pháp.
b) Phân tích các thành phần câu. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Genesis 1 tuần 2021-09-15T19:00:54+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1

  Trong cuộc sống này, điều quý giá nhất /là sức khoẻ của bản thân.

                                                   CN                             VN

                            

  2

  Nếu bạn không có sức khoẻ/ thì đến đi bạn cũng còn ngại.

                 CN                                               VN

   

  3

  Vì thế, mỗi chúng ta /hãy biết trân quý lấy sức khoẻ của bản thân mình.

                         CN                                             VN 

     4

  Hằng ngày, chúng ta/ phải đi bộ ít nhất là 30 phút, uống ít nhất 1,5 lít nước                                                                 CN                           VN

   5

  khi những giá trị vậy chất /sẽ phôi phai theo thời gian thì sức khoẻ sẽ ở lại bên chúng ta/đến cuối cuộc đời.

  6

  Sức khoẻ/ là người bạn đồng hành thân thiết nhất với mỗi người.

          CN                           VN                                                                                                                   

                                                                                     

  xin hay nhất

 2. (1)Trong cuộc sống này, điều quý giá nhất /là sức khoẻ của bản thân.

                                                   CN                             VN

   ->Câu đơn vì có một cụm C-V                           

  (2) Nếu bạn không có sức khoẻ/ thì đến đi bạn cũng còn ngại.

                 CN                                               VN

  ->Câu đơn vì có một cụm C-V

  (3) Vì thế, mỗi chúng ta /hãy biết trân quý lấy sức khoẻ của bản thân mình.

                         CN                                             VN 

  ->Câu đơn vì có một cụm C-V  

     (4) Hằng ngày, chúng ta/ phải đi bộ ít nhất là 30 phút, uống ít nhất 1,5 lít nước                                                                 CN                           VN

  ->Câu đơn vì có một cụm C-V

  (5) khi những giá trị vậy chất /sẽ phôi phai theo thời gian thì sức khoẻ sẽ ở lại bên chúng ta/đến cuối cuộc đời.

  -CN1:những giá trị vậy chất

  -VN1:sẽ phôi phai theo thời gian

  -CN2:sức khoẻ sẽ ở lại bên chúng ta

  -VN2:đến cuối cuộc đời.

  >Câu ghép.vì có 2 cụm C-V không bao chứa nhau

  (6) Sức khoẻ/ là người bạn đồng hành thân thiết nhất với mỗi người.

          CN                           VN                                                                                                                    ->Câu đơn vì có một cụm C-V                                                                                                    

                                                                                     

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )