Môn Văn Lớp: 5 Trong câu : “Tay lái anh ấy rất chắc.” Từ “tay” mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?-

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Trong câu : “Tay lái anh ấy rất chắc.” Từ “tay” mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?…. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Savannah 2 tuần 2021-11-20T11:16:44+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tay lái anh ấy rất chắc. Từ “tay” mang nghĩa chuyển

  2. Trong câu : “Tay lái anh ấy rất chắc.” Từ “tay” mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

    Trong câu : “Tay lái anh ấy rất chắc.” Từ “tay” mang nghĩa chuyển. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )