Môn Văn Lớp: 5 trong câu một hôm , ông bố vừa chợp mắt một cánh rừng đầy lim ,sến ,táu cứng như sắt” câu trên sử dụng biệt pháp nghệ thuật gì??

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: trong câu một hôm , ông bố vừa chợp mắt một cánh rừng đầy lim ,sến ,táu cứng như sắt” câu trên sử dụng biệt pháp nghệ thuật gì?? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 2 tuần 2022-04-08T05:43:27+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Liệt kê:lim, sến, táu

    So sánh:cứng như sắt

    Cho mk ctlhn

  2. Câu trên sử dụng hai biện pháp đó là :

    Liệt kê :một cánh rừng đầy lim ,táu 

    So sánh :cứng như sắt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )