Môn Văn Lớp: 5 Trong câu “Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi.” Em hãy gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu s

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Trong câu “Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi.” Em hãy gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu sau No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 1 tháng 2022-04-02T12:06:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. “Hôm ấy, lần đầu Phương  /  đến lớp trễ,

                                   CN1            VN1

  cô giáo   /   lấy làm lạ, hỏi mãi.”

     CN2                        VN2

  tham khảo

 2. CN1: Phương

  VN1: đến lớp trễ

  CN2: cô giáo 

  VN2: lấy làm lạ, hỏi mãi

  Xin lỗi mình ko bt cách gạch 2 gạch*

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )