Môn Văn Lớp: 5 trong câu:” dọc đường, mùi thơm từ chiếc hộp toả ra ngào ngạt làm ông thích quá ”. Dấu phẩy trong câu có tác dụng

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: trong câu:” dọc đường, mùi thơm từ chiếc hộp toả ra ngào ngạt làm ông thích quá ”. Dấu phẩy trong câu có tác dụng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 2 tuần 2022-04-08T06:01:04+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  0
  2022-04-08T06:02:14+00:00

  *Đáp án

  Trong câu:” dọc đường, mùi thơm từ chiếc hộp toả ra ngào ngạt làm ông thích quá ”. Dấu phẩy trong câu có tác dụng ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ  và vị ngữ

  0
  2022-04-08T06:02:38+00:00

  Dấu phảy trong câu trên có tác dụng ngăn cách thành phần trạng ngữ với các thành phần chính trong câu (chủ ngữ ,vị ngữ)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )