Môn Văn Lớp: 5 Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa? (1 đ) Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơ

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa? (1 đ)
Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi
Ông em vạt nhọn cái đũa tre
Những vạt áo thấp thoáng trên nương
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-11-20T12:51:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. từ nhiều nghĩa:: giang sơn

    từ đồng âm: vạt

  2. vạt là từ đồng âm

    vạt là từ nhiều nghĩa

    vạt là từ nhiều nghĩa

    CHÚC EM HỌC TỐT

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )