Môn Văn Lớp: 5 Tìm và viết 10 thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình (hoặc tình cảm gia đình)

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Tìm và viết 10 thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình (hoặc tình cảm gia đình) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
2 tuần 2022-01-04T05:20:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Anh em như thể tay chân

  Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

  2.Anh em nào phải người xa
  Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân
  Yêu nhau như thể tay chân
  Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy

  3.Anh em bát máu sẻ đôi.

  4. Cắt day bầu dây bí, ai cắt dây chị dây em.

  5. Chị ngã em nâng

  6. Em thuận anh hoà là nhà có phúc.

  7. Anh em cốt nhục đồng bào
  Kẻ sau người trước phải hào cho vui
  Lọ là ăn thịt ăn xôi
  Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.

  8. Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau.

  9. Anh em như thể chân tay
  Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà

  10. Anh em trai ở với nhau mãn đại
  Chị em gái ở với nhau một thời
  Dù ai nói ngược nói xuôi
  Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng

 2. 1. Anh em như thể tay chân.

  2. Em thuận anh hòa là nhà có phúc.

  3. Chị ngã em nâng.

  4. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em.

  5. Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau

  6. Chim có tổ, người có tông.

  7.  Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ.

  8.  Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

  9.   Anh em cốt nhục đồng bào
  Kẻ sau người trước phải hào cho vui

  10.    Lọ là ăn thịt ăn xôi
  Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )