Môn Văn Lớp: 5 Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em (M : trẻ thơ). Đặt câu với một từ mà em tìm được.

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em (M : trẻ thơ). Đặt câu với một từ mà em tìm được. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-10-15T00:50:55+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Các từ đồng nghĩa với trẻ em là: trẻ thơ, trẻ con, con trẻ, thiếu nhi, nhi đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, nhài con, nhóc con, ranh con…

    Câu: Bác Hồ tặng quà cho thiếu nhi Việt Nam

  2. các từ đồng nghĩa với trẻ em: trẻ thơ , trẻ nhỏ, thiếu nhi , nhi đồng, thiếu niên, con nít,……

    Đặt câu với một từ mà em tìm được. : trẻ thơ như búp măng non .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )