Môn Văn Lớp: 5 Thêm trạng ngữ cho câu ” lá rụng rất nhiều ” theo mỗi yêu cầu sau: A, thêm một trạng ngữ chỉ thời gian B, thêm một trạng ngữ chỉ nơi

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Thêm trạng ngữ cho câu ” lá rụng rất nhiều ” theo mỗi yêu cầu sau:
A, thêm một trạng ngữ chỉ thời gian
B, thêm một trạng ngữ chỉ nơi chốn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-10-15T02:18:40+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. a) Mùa thu, lá rụng rất nhiều

    b) Trên cây, lá rụng rất nhiều

  2. Lúc này, lá rụng rất nhiều 

    Ở đó, lá rụng rất nhiều 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )