Môn Văn Lớp: 5 thay the cac danh tu can thiet bang dai tu cu bon duoi theo con chuon chuon . cuoi cung cu bon chop duov con chuon chuon

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: thay the cac danh tu can thiet bang dai tu cu bon duoi theo con chuon chuon . cuoi cung cu bon chop duov con chuon chuon No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Quinn 1 ngày 2021-11-24T06:55:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.     Cu Bổn đuổi theo con chuồn chuồn. Cuối cùng cu Bổn chộp được con chuồn chuồn

    ⇒ Cu Bổn đuổi theo con chuồn chuồn. Cuối cùng cậu chộp được nó.

  2. cậu bé đuổi theo con chuồn chuồn rồi cuối cùng cậu bé chợp được con chuồn chuồn ấy

    CHÚC EM HỌC TỐT

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )