Môn Văn Lớp: 5 sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó ko bao giờ thay đổi có mấy vế câu

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó ko bao giờ thay đổi có mấy vế câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jasmine 2 ngày 2021-09-15T01:22:54+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó ko bao giờ thay đổi.

  ⇒ Có 3 vế câu.

  Vế 1: Sông/có thể cạn

              CN /      VN

  Vế 2: núi/có thể mòn

            CN/        VN

  Vế 3: chân lý đó/không bao giờ thấy đổi.

                CN         /              VN

  Giữa vế hai và vế ba được nối nối bởi từ: song.

 2. sông / có thể cạn / núi / có thể mòn / song / chân lý đó / ko bao giờ thay đổi.

   CN1       VN2         CN2          VN2                         CN3                VN3

  Vế 1:  sông có thể cạn

  Vế 2: núi có thể mòn

  Vế 3: chân lý đó ko bao giờ thay đổi

  – Giữa vế 2 và vế 3 đc nối bởi từ song.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )