Môn Văn Lớp: 5 …”sông có thể cạn,núi có thể mòn,song chân lý ấy vẫn không thay đổi”… Đây là lời nói của Bác Hồ,mình không biết hết câu nhưng bạn nào bi

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: …”sông có thể cạn,núi có thể mòn,song chân lý ấy vẫn không thay đổi”…
Đây là lời nói của Bác Hồ,mình không biết hết câu nhưng bạn nào biết thì trả lời giúp mình nhé!
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reagan 7 tháng 2022-04-20T00:42:42+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. ” Nam Bộ là máu của Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam.Sông có thể cạn,núi có thể mòn,song chân lý ấy đó không bao giờ thay đổi? “

  + Ý Nghĩa:

  Ở trên đời mọi thứ sinh ra đều có quy luật riêng, cho dù sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tinh thần chung sức đồng lòng bảo vệ máu thịt của nhân dân Việt Nam ( Nam Bộ ) vẫn luôn bất biến.

  CHO MÌNH CTLHN NHA ^_^!!!

 2. NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA BÁC HỒ
  ________________________________________
  Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tình thần và lực lượng, sức mạnh và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy…
  Tuyên Ngôn Độc Lập
  Hồ Chí Minh toàn tập

  Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn có những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.
  Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6, 18-1-1949

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )