Môn Văn Lớp: 5 Phân tích cấu tạo của những câu ghép và khoanh tròn từ ngữ để nối các vế câu “Buổi đầu tôi học tấn tới hơn Ca-pi nhiều.Nhưng nếu tôi thông

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Phân tích cấu tạo của những câu ghép và khoanh tròn từ ngữ để nối các vế câu
“Buổi đầu tôi học tấn tới hơn Ca-pi nhiều.Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó ,thì nó cũng có trí nhớ tốt hơn tôi.Cái gì đã vào đầu nó thì nó không bao giờ quên
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Vivian 1 tuần 2022-04-17T16:23:59+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Từ ngữ để nối các vế câu: Nhưng, nếu – thì

  Câu ghép trong đoạn văn là:

  Nhưng nếu tôi /thông minh hơn nó thì /cũng có trí nhớ tốt hơn tôi

                     CN               VN                    CN                     VN

 2. – Phân tích cấu tạo những câu ghép : 

    +Nhưng nếu tôi / thông minh hơn nó ,thì / cũng có trí nhớ

                          CN               VN                     CN                VN

  tốt hơn tôi. 

  – Từ ngữ để nối các vế câu :

    “Buổi đầu tôi học tấn tới hơn Ca-pi nhiều.Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó ,thì nó cũng có trí nhớ tốt hơn tôi.Cái gì đã vào đầu nó thì nó không bao giờ quên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )