Môn Văn Lớp: 5 Những câu thành ngữ tục ngữ hay gặp trong trạng nguyên tiếng việt cấp huyện

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Những câu thành ngữ tục ngữ hay gặp trong trạng nguyên tiếng việt cấp huyện No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-11-12T14:38:37+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. -Quê cha đất tổ
  – Nơi chốn rau cắt rốn

  – Chịu thương chịu khó
  – Dám nghĩ dám làm
  – Muôn người như một
  – Trọng nghĩa khinh tài 

  – Uống nước nhớ nguồn

  – Cáo chết ba năm quay đầu về núi.

  – Trâu bảy năm còn nhớ chuồng.
  – Lá rụng về cội.

  – Gạn đục khơi trong
  – Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

  – Anh em như thể chân tay
  Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

  – Cầu được, ước thấy
  – Năm nắng, mười mưa
  – Nước chảy đá mòn
  – Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

 2. – Bán anh em xa , mua láng giềng gần .

  – Ao sâu cá cả .

  – Ao tù nước đọng . 

  – Có chí thì nên .

  – Kiến tha lâu đầy tổ . 

  – Lá rụng về cội . 

  – Ăn đi giỗ trước , lội nước theo sau .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )