Môn Văn Lớp: 5 Nhóm nào dưới đây có các từ trong ngoặc kép là từ đồng âm? a,1. Chuột “chạy” cùng sào. 2. “Chạy” thầy “chạy” thuốc. b,1. “Đầu” xuôi đuôi l

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Nhóm nào dưới đây có các từ trong ngoặc kép là từ đồng âm?
a,1. Chuột “chạy” cùng sào.
2. “Chạy” thầy “chạy” thuốc.
b,1. “Đầu” xuôi đuôi lọt.
2. “Đầu” voi đuôi chuột.
c,1. Trai “tài” gái sắc.
2. Trọng nghĩa khinh “tài”.
d,1. “Chân” cứng đá mềm.
2. Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba “chân”. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josie 1 tháng 2022-04-06T12:35:55+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Nhóm nào dưới đây có các từ trong ngoặc kép là từ đồng âm?

  d,

  1. “Chân” cứng đá mềm.

  2. Dù ai nói ngả nói nghiêng

  Lòng ta vẫn vững như kiềng ba “chân”.

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

 2. Nhóm nào dưới đây có các từ trong ngoặc kép là từ đồng âm?

  a,1. Chuột “chạy” cùng sào.

  2. “Chạy” thầy “chạy” thuốc.

  b,1. “Đầu” xuôi đuôi lọt.

  2. “Đầu” voi đuôi chuột.

  c,1. Trai “tài” gái sắc. 2. Trọng nghĩa khinh “tài”.

  d,1. “Chân” cứng đá mềm.

  2. Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba “chân

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )