Môn Văn Lớp: 5 Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu sau đây: “ Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: hè đến rồi!”

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu sau đây:
“ Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: hè đến rồi!”
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Clara 2 tháng 2022-02-09T10:44:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. báo hiệu lời nói của nhân vật

  2. trích dẫn lời nói của nhân vật

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )