Môn Văn Lớp: 5 làm giúp mk nha mk vot 5 sao cho . Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì? a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: làm giúp mk nha mk vot 5 sao cho . Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.
Biểu thị quan hệ: …………………………………………
b. Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
c. Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.
Biểu thị quan hệ: ……………………………………………
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
d. Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
e. Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
g. Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.
Biểu thị quan hệ: ………………………………………………
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hadley 1 tuần 2021-11-20T13:35:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a. Chẳng những – mà còn

  – Quan hệ: tăng tiến

  b. Tuy – nhưng

  – Quan hệ: tương phản

  c. Nếu – thì

  – Quan hệ: Điều kiện – kết quả

  d. Nhờ – mà

  – Quan hệ: Nguyên nhân – kết quả

  e. Mặc dù – nhưng

  – Quan hệ: Tương phản

  g. Nhờ – nên

  – Quan hệ: Nguyên nhân – kết quả

 2. gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

  a. Bạn Hà chẳng những học giỏi bạn ấy còn ngoan ngoãn.

  Biểu thị quan hệ: tăng tiến

  b. Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ

  Biểu thị quan hệ: tương phản

  c. Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.

  Biểu thị quan hệ: nguyên nhân- hệ quả

  d. Nhờ bạn Minh giúp đỡ kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ.

  Biểu thị quan hệ: nguyên nhân- hệ quả

  e. Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.

  Biểu thị quan hệ: tương phản

  g. Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.

  Biểu thị quan hệ: nguyên nhân- hệ quả

  học tốt ^^

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )