Môn Văn Lớp: 5 Hãy viết một đoạn văn nói về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân giúp mình nha! mình đang cần gấp!

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Hãy viết một đoạn văn nói về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân
giúp mình nha! mình đang cần gấp! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 2 ngày 2021-10-14T07:15:32+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Đất nước ta tự hào với bốn ngàn năm lịch sử, là bốn ngàn năm không ngừng đấu tranh để dựng xây và bảo vệ từng tất đất tổ tiên. Được khởi nguồn từ thời đại của các vua Hùng, nước Việt ta ngày càng được mở mang, bền vững chính nhờ biết bao máu xương cha ông xây đắp. Công lao của những vị anh hùng ấy thật quý giá, lớn lao với lớp lớp con cháu sau này. Tiếp nối truyền thống ấy, ngay từ thế hệ măng non chúng ta cần biết trân trọng, biết ơn và nhận thức được trọng trách bảo vệ, giữ vững nước nhà ngày sau. Noi theo thế hệ cha ông, vâng lời Bác Hồ dặn, thế hệ trẻ chúng ta quyết tâm dốc sức để xứng đáng là tương lai bền vững của quê hương đất nước sau này.

  2. Dân tộc Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn. Nhờ tinh thần yêu nước ấy, chúng ta đã giành được độc lập tự do, giành được chủ quyền của lãnh thổ mà tổ tiên ta từ ngàn đời gầy dựng. Để xứng đáng là con cháu của các Vua Hùng, mỗi người dân phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc phòng, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Ngày nay, thế hệ trẻ chúng em ra sức thực hiện lời dạy của Bác, ra sức học tập để sau này trở thành những người có ích cho Tổ quốc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )