Môn Văn Lớp: 5 Hay đọc đoạn văn sau và cho biết có bao nhiêu nguyên âm Trong đầm gì đẹp bằng sen , Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng nhuỵ vàng bông trắ

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Hay đọc đoạn văn sau và cho biết có bao nhiêu nguyên âm
Trong đầm gì đẹp bằng sen , Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng nhuỵ vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eva 2 tháng 2022-02-18T11:04:39+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. 31 nha

    Trong đm gì đp bng sen , Lá xanh bông trng lại chen nhuỵ vàng nhuỵ vàng bông trng lá xanh Gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn

  2. _Có 33 nguyên âm trong đoạn văn ( nếu có lặp lại nguyên âm cũ)

    _Có 10 nguyên âm trong đoạn văn ( nếu không lặp lại)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )