Môn Văn Lớp: 5 Hãy chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ, câu văn sau: a) Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa – đàn lợn con nằm trên c

Question

Môn Văn Lớp: 5 Giúp em bài này với ạ: Hãy chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ, câu văn sau:
a) Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè hoa nở cùng sao
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.
b) Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh êm mát
Mươn mướt đôi hàng mi.
c) Mặt trời bẽn lẽn núp sau sườn núi, phong cảnh nhuộm những màu sắc
đẹp lạ lùng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Charlie 1 tháng 2022-03-17T05:51:35+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  0
  2022-03-17T05:53:04+00:00

  a) Thân dừa bạc phếch tháng năm

      Quả dừa – Đàn lợn con nằm trên cao

      Đêm hè hoa nở cùng sao

      Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.

  Sử dụng biện pháp tu từ : So sánh ( so sánh Quả dừa với  Đàn lợn con nằm trên cao ; Tàu dừa với  chiếc lược chải vào mây xanh.

  b) Sông La ơi sông La 

      Trong veo như ánh mắt

      Bờ tre xanh êm mát

      Mươn mướt đôi hàng mi.

  Sử dụng biện pháp tu từ : So sánh ( Trong veo như ánh mắt )

  c) Mặt trời bẽn lẽn núp sau sườn núi, phong cảnh nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng.

  Sử dụng biện pháp tu từ : Nhân hóa ( nhân hóa mặt trời lẽn núp sau sườn núi )

  0
  2022-03-17T05:53:12+00:00

  a, Biện pháp tu từ so sánh : +, so sánh hình ảnh quả dừa với hình ảnh con lợn

                                                  +, so sánh hình ảnh tàu dừa với hình ảnh chiếc lược 

  b, Biện pháp tu từ nhân hóa : +, nhân hóa hình ảnh nước sông La trong như ánh mắt của con người

    c, Biện pháp tu từ nhân hóa : +, nhân hóa hình ảnh mặt trời có cảm xúc bẽn lẽn như con người núp sau hình ảnh sườn núi                                              

                                                       

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )